30/05/2012

Durant el mes de maig, dues professores de l'Esmuc, l'Ester Bonal i la Pepita Jorba, han acompanyat i assistit a les mestres de l'escola en diferents classes de tots els cursos i assignatures (anglès, català, matemàtiques, educació física, medi...).

Sota la filosofia de la docència compartida –aprendre conjuntament, establir relacions mútues i compartir formes d’interpretar l’educació-, la Pepita o l’Ester han entrat dins l’aula amb la mestra. Partint del plantejament de classe que aquell dia la mestra tenia previst fer, les professores de l'Esmuc, han fet una petita intervenció en què la música s'ha inclòs i vinculat amb el currículum.

Alguns exemples dels temes en què s’ha vinculat la música amb les activitats previstes a l’aula són: a la classe de matemàtiques de 1r s'han treballat les sumes entre nombres iguals i diferents, les restes i valors de monedes; a la classe de medi de 5è s'ha treballat la conquesta romana i com eren les ciutats romanes; a la classe de matemàtiques de 5è s'han treballat operacions amb mesures de longitud, massa i capacitat.

Amb aquestes activitats, les mestres han pogut veure, aprendre i practicar  com poden posar en pràctica molts dels coneixements que han adquirit amb la formació que han fet, al llarg d'aquest curs, amb l’Esmuc.

Més informació

Tàndem Escola Poblenou de Barcelona + Esmuc