01/04/2014

Els grups de 3r d’ESO de l’institut Rovira-Forns han seguit amb l’activitat Tàndem Treballem amb microbis II. En aquest segon bloc, els alumnes s’han preguntat per què no és convenient tornar a congelar els aliments un cop descongelats. Els estudiants han explicat en què consisteix aquesta cadena del fred i quins són els motius pels quals un cop descongelat no és aconsellable tornar a congelar un aliment.

Els equips de treball, de cinc integrants cadascun, han reunit el material necessari per a la seva investigació -cultius sòlids (plaques de petri amb agar-agar nutritiu esterilitzades) i una estufa de cultiu-. Per a l’experiment, els alumnes han comparat el creixement de microorganismes en una placa de Petri prèviament sembrada amb una barreja d’aigua i pèsols descongelats al moment amb una altra placa amb pèsols exposats a l’ambient durant 24h hores. Els cultius de microorganismes han estat introduïts a l’estufa de cultiu tres dies a 25-27º, acompanyats d’una placa sense obrir i precintada que ha servit de “control” o prova en blanc. Passats els tres dies, els estudiants han recollit els resultats obtinguts per extreure conclusions en relació a la concentració dels microorganismes, les causes de la descomposició dels aliments i els avantatges i inconvenients de la congelació com a mètode de conservació.

Més informació

Institut Rovira-Forns + UAB