13/03/2014

El Tàndem de l’Institut Rovira-Forns – UAB està d'estrena. Seguint la unitat didàctica que estan treballant dins el marc del projecte Tàndem, els alumnes de 1r d'ESO han explorat l’extens àmbit de la matèria que forma el món, per acabar fent una exposició sobre materials del passat, del present i del futur. L'exposició, que ja han començat a preparar, es divideix en sis activitats:

  • En primer lloc l'exposició comença amb un conjunt de caixes dedicades a cada material presentat. Dividits en grups de quatre, els alumnes han seleccionat un material, han confeccionat ells mateixos una caixa per exposar-lo i l'han decorat depenent de si el material pertany al passat (que han associat al color verd), al present (lila) o al futur (blau). Per completar la informació han afegit, també, una fitxa amb el nom, tipus, estat, propietats i disponibilitat de l'element.
  • En segon lloc, es volen crear tres murals: del passat, del present i del futur, amb objectes petits i fotografies que els alumnes han anat portant, i prèviament decorats amb pigments.
  • Com a tercera activitat l'exposició preveu un altre mural collage explicatiu de fulls de colors amb les propietats de diferents materials escollits per l'alumnat.
  • Seguidament els alumnes realitzaran una mostra col·lectiva que han anomenat "L'ésser NO ÉS. I el NO-ÉSSER ÉS", basada en les prediccions sobre com seran els materials del futur a partir de les innovacions científiques i tecnològiques. Els alumnes traduiran aquestes idees del futur en escultures i instal·lacions fetes únicament amb material reciclat, indicant el nom i propietats de tots els elements utilitzats.
  • La cinquena activitat es tradueix en la participació activa dels visitants de l'exposició, seguint les directrius de la Responsible Research and Innovation, protagonista en Horizon 2020 de la Unió Europea, que considera imprescindible la participació de la societat en el món del coneixement, la recerca i la comunicació científica. Així doncs, l'exposició serà oberta a tothom, permanent i inclusiva. Els visitants podran contribuir al creixement de l'exposició aportant materials nous que considerin interessants, elaborant una caixa d'acord amb el disseny corresponent, escriure un full de propietats per al mural de colors o bé plasmant la seva opinió al mural d'avaluació participativa (MAP).
  • Seguint aquesta línia i com a última activitat proposada per l'exhibició, es confeccionarà un MAP, valorant l'interès, la claredat i la inclusió de l'exposició a través de gomets de colors.

Aquesta completa exposició ja s'ha posat en marxa, i tant la formació prèvia per al professorat de matemàtiques i ciències com la construcció col·lectiva del títol i del mural ja s'han realitzat. Els grups d'alumnes ja han començat a treballar en les primeres activitats d'aquesta mostra que, de ben segur, no deixarà indiferent.

Més informació

Institut Rovira-Forns + UAB