01/11/2013

En el marc del programa Tàndem, a l'escola Labouré s'ha elaborat un diari de seguiment per cada classe. En aquest diari, anomenat Diari Tàndem, els alumnes expliquen què creuen que han après i quines dificultats han trobat a

l'hora de desenvolupar el dia a dia del projecte a l'escola. Els professors també disposen d’una fitxa on valoren les activitats realitzades.

Més informació

Tàndem Escola Labouré + Fundació Tot Raval + Escola de Músics i JPC