25/12/2014

El curs 2013-2014 el Tàndem escola Miquel Bleach – Museu Nacional d’Art de Catalunya van introduir i començar a practicar la metodologia de treball per projectes. Aquest curs 2014-2015 per consolidar aquesta metodologia de treball, el professorat i l’alumnat han escollit per consens el tema de La cuina i l’alimentació.

Per una banda, els alumnes han fet una pluja d’idees i a partir d’aquí ha creat mapes conceptuals que els han permès identificar els seus interessos i coneixements previs sobre el tema. A partir d’aquí han plantejat preguntes per iniciar la recerca en el tema.

Per altra banda, la metodologia de treball per projectes, ha demanat  canvis en l’organització del centre com:

  • l'ncrement d’espais de treball en grup per als equips de mestres
  • la creació de noves franges horàries on s’insereix el treball per projectes tres dies per setmana
  • la formació del professorat per part d’experts

 

Més informació

Escola Miquel Bleach + MNAC