25/01/2013

Els objectius d’aquesta sessió, anomenada "Les emocions" han estat:

  • Despertar sensacions, emocions a través de l’audició de diverses peces musicals.
  • Aclarir el concepte de “to” en relació amb els sentiments que pugui despertar una peça.
  • Suggerir activitats :

    per treballar la lateralitat; per internalitzar els conceptes que afavoreixin l’aprenentatge de la geometria (formes geomètriques, formació en línies diagonals, recta, paral·leles); i, proposar la relaxació guiada amb música, viatjant a través de les emocions, sensacions que van sorgint al despertar la imaginació.

Més informació

Tàndem Escola Labouré + Fundació Tot Raval + Escola de Músics i JPC