24/01/2012

Els objectius d’aquesta sessió, duta a terme per professors de l’Esmuc i dirigida a tot el claustre de mestres de l’escola Poblenou, han estat:

  • Gaudir cantant i aprenent les cançons.
  • Entendre que la pràctica de cantar és una activitat que permet i facilita diferents aprenentatges.
  • Descobrir i interioritzar que tenim capacitats i eines per treballar a partir de la cançó.

Més informació

Tàndem Escola Poblenou de Barcelona + Esmuc