13/03/2012

Els objectius d’aquesta sessió, duta a terme per professors de l’Esmuc i dirigida a tot el claustre de mestres de l’escola Poblenou, han estat:

  • Enfortir la determinació del professorat a l’hora d’expressar-se i comunicar-se amb la música.
  • Recollir inquietuds i dubtes, i orientar en la seva resolució
  • Afrontar nous coneixements en l’àmbit de la lectoescriptura i la rítmica.
  • Vincular la base rítmica de la música a l’àrea de MATEMÀTIQUES i de LLENGÜES.
  • Implicar el professorat en la necessitat d’una formació continuada a partir de l’autoaprenentatge (online) i en la conveniència de dur a terme proves pràctiques a les aules per donar validesa funcional al projecte Tàndem.

Més informació

Tàndem Escola Poblenou de Barcelona + Esmuc