10/04/2012

Els objectius d’aquesta sessió, duta a terme per professors de l’Esmuc i dirigida a tot el claustre de mestres de l’escola Poblenou, han estat:

 • Presentar les activitats del professorat que s’han dut a terme en aplicació de la música com a eix transversal.
 • Repassar les tasques encarregades a la sessió anterior al voltant de

  la música i les matemàtiques, i la música i el llenguatge.

 • Reflexionar i conceptualitzar tots aquells elements i aspectes de les tasques que permetin assolir coneixements musicals, habilitats perceptives i interpretatives i aplicacions didàctiques.
 • Practicar l’afinació de l’oïda i interioritzar l’escala musical de Do major
 • Practicar la percepció rítmica i interioritzar els ritmes bàsics ternari i binari
 • Determinar els continguts i activitats d’autoaprenentatge.
 • Fer participar el professorat en un col·loqui al voltant de la percepció que tenen sobre la formació rebuda durant aquest curs.
 • Enfortir la disposició i la motivació del professorat a l’hora d’expressar-se i comunicar-se amb la música.
 • Valorar la necessitat de l’autoaprenentatge i la formació continuada online i la conveniència de fer breus aplicacions i proves pràctiques a les aules.

Més informació

Tàndem Escola Poblenou de Barcelona + Esmuc