07/03/2014

El nou material didàctic elaborat pel Tàndem entre l'institut Apel·les Mestres, IrsiCaixa i el PCB ja s'està posant en pràctica. Concretament es tracta de la guia La nostra dieta és saludable? relacionada amb la nutrició i els hàbits alimentaris. Aquesta guia està destinada als alumnes de 3r d'ESO, a qui es convida a dur a terme un projecte de recerca per analitzar la dieta de les famílies de l’institut.

A més del foment de la indagació a l'aula, també s’hi treballa la reflexió sobre aspectes ètics, legals i socials com a part essencial en l’ensenyament de les ciències. De la mateixa manera es potencia la interacció de l’alumnat amb altres agents socials, en aquest cas les famílies de l’institut.

A la vegada se segueix treballant amb els materials elaborats l'any passat a 1r de Batxillerat, seguint els mateixos criteris d’indagació, reflexió i comunicació, com ara:

Una crisi de pes, on l'alumnat, dividit en grups, tracta el tema de l'obesitat, així com d'altres malalties que se'n deriven (diabetis, aterosclerosi) i els aspectes ètics relacionats, tot fent difusió dels hàbits saludables i recollint les seves experiències.

Entrevisteu un investigador que treballa en càncer! Amb una documentació prèvia sobre el càncer, la seva diagnosi, tractament i prevenció, els alumnes confeccionen un qüestionari i posteriorment una entrevista a un investigador que treballi sobre la temàtica.

Fàrmacs i drogues a debat, permet als alumnes conèixer i debatre aspectes científics, ètics, legals i socials entorn del procés de desenvolupament d'un fàrmac, des de la recerca al laboratori fins que pot ser administrat a pacients. Les activitats conviden a reflexionar sobre les diferències entre el desenvolupament d’un fàrmac i d’una droga il·legal, així com respecte a la comunicació dels avenços per part dels centres de recerca. Al final es demana als alumnes que comuniquin les seves conclusions a diferents agents socials com ara periodistes o polítics. Aquesta activitat ha estat millorada darrerament gràcies a la col·laboració d’un grup de treball integrat per professors i professores d’altres instituts.

Pròximament la feina es continuarà a 4rt d'ESO amb la guia La revolució biotecnològica a l'aula, elaborada també des del Tàndem, que proposa explorar les diferents aplicacions de recerca en biotecnologia i les seves implicacions ètiques, així com dur a terme una campanya de comunicació.

Totes aquestes activitats han comptat amb la col·laboració del professorat de llengües estrangeres i d'ètica, ja que les guies tenen voluntat de ser tan interdisciplinàries com sigui possible.

Més informació

Tàndem Institut Apel·les Mestres + IrsiCaixa + Parc Científic de Barcelona