09/12/2013

El claustre de l’escola Labouré està duent a terme, de la mà de l'Escola de Músics i JPC, la formació Tàndem “La música i les TICs com a eina d’aprenentatge”. Aquesta formació té com a finalitat vincular la música com a eina transversal al currículum a través de les TIC. Un exemple del que estan aprenent els mestres de l’escola és l’activitat duta a terme amb els alumnes de P4 utilitzant la cançó de “Hi ha cinc ampolles a dalt de la paret” amb l'eina Wix.

Per a visualitzar l’activitat feu clic aquí

Més informació

Tàndem Escola Labouré + Fundació Tot Raval + Escola de Músics i JPC