25/02/2014

El Tàndem entre l’institut Apel·les Mestres, l'IrsiCaixa i el PCB està desenvolupant guies didàctiques. Aquestes ofereixen seqüències d’activitats per apropar la recerca biomèdica a l’aula i fomentar l’ensenyament de les ciències basat en la indagació.

L’objectiu és, també, educar als alumnes com a ciutadans crítics en una societat basada en el coneixement i, s’emmarca en el que la Comissió Europea defineix com a Recerca i
Innovació Responsables. Aquest tipus de recerca es duu a terme amb la col·laboració dels diferents agents socials. IrsiCaixa participa actualment en un nou projecte Europeu anomenat RRI Tools, amb el qual es promourà que el Tàndem sigui un exemple de bones pràctiques.

Enguany s'ha publicat la guia Revolució Biotecnològica, dirigida a alumnes de 4t d’ESO. Aquesta es complementa amb una gran part del currículum de biologia d’aquest curs i proposa una seqüència d’activitats que es treballen transversalment a diferents assignatures (biologia, ètica, anglès).

La guia sobre biotecnologia forma part d’un conjunt de guies didàctiques, dissenyades majoritàriament des del Tàndem, que parteixen de problemes reals. Per poder-los resoldre, aquestes guies conviden als alumnes de Secundària a raonar i treballar continguts relacionats amb la recerca biomèdica, així com amb els aspectes ètics, legals i socials relacionats. Per fer-ho s’utilitzen recursos multimèdia d’Xplore Health com ara experiments virtuals, videojocs, vídeos, jocs de cartes o protocols i es proposa que siguin els mateixos alumnes els que acabin resolent el problema inicial, en què sovint hauran de relacionar-se amb diferents actors socials. Així, hauran d’entrevistar investigadors o directors d’empreses, organitzar campanyes de comunicació o establir vincles amb altres agents com ara periodistes o polítics.

Aquí podeu veure la guia La revolució biotecnològica a l’aula

 

Més informació

Tàndem Institut Apel·les Mestres + IrsiCaixa + Parc Científic de Barcelona