25/01/2019

L'Escola Montserrat té nova imatge. El logotip neix amb la voluntat de reflectir la feina que s'està fent en el marc del projecte Tàndem amb l'IRB Barcelona. Un engranatge que il·lustra la transformació continua de l'escola. Un centre que construeix en Tàndem entorns d'aprenentatge al voltant de la ciència.  Un transformació metodològica i organitzativa que emfatitza el treball per projectes i l'aprenentatge vivencial per fer créixer les competències de l'alumnat. L'escola Montserrat i l'IRB Barcelona estan bastint un  projecte de centre vertebrat per la ciència compromès amb la comunitat educativa, on alumnes i famílies tenen un paper protagonista i actiu que dóna vida a aquesta escola.

Més informació

Escola Mare de Déu de Montserrat + IRB Barcelona
Logotip Escola Montserrat