17/12/2012

El Tàndem format per l'institut Apel·les Mestres i el Parc Científic de Barcelona (PCB) està començant a donar els seus primers fruits.

Per acostar la ciència d'alt nivell a l'institut, es treballa amb el portal educatiu europeu Xplore Health,

fundat pel PCB conjuntament amb altres institucions europees. També es compta amb una àmplia oferta d’activitats educatives que el PCB ofereix, totes dinamitzades per joves investigadors, a les quals els alumnes de l’institut assistiran.

Per implementar el projecte Tàndem s’està treballant a l'entorn de diferents eixos temàtics per a cada nivell. Cada any s’introduiran al Tàndem dos nous cursos i, aquest curs 2012-2013, es treballa intensament amb 4t d’ESO, on l'eix temàtic és la Biotecnologia, i 1r de Batxillerat, on l'eix temàtic són "Les malalties del s.XXI". La resta de nivells hi participen de manera menys intensa.

Per preparar cada curs s'estan elaborant guies per a l’alumne amb seqüències d’activitats d’aula, on l’alumne aprèn de manera autònoma, fomentant així l’aprenentatge basat en la indagació (Inquiry Based Science Education).

El Tàndem també té com a finalitat que les ciències es treballin de manera transversal des de les diferents àrees del currículum. Amb aquest objectiu, s'estan coordinant les diferents àrees i els seus professors, per estendre el Tàndem en matèries com visual i plàstica, literatura catalana, anglès o ètica.

Més informació

Tàndem Institut Apel·les Mestres + IrsiCaixa + Parc Científic de Barcelona