10/03/2015

En el marc del projecte Tàndem entre l'institut Rovira-Forns i la Universitat Autònoma de Barcelona, una de les activitats que han realitzat els alumnes de 3r d'ESO dins de la unitat Tàndem de nutrició d'enguany, ha estat la realització d'una pràctica de laboratori consistent en cremar aliments. Tot això per a poder calcular l'energia que alliberen aquests al cremar-se i poder observar els canvis que es produeixen, els quals relacionen posteriorment amb el procés d'obtenció d'energia al cos.

La reacció de combustió originada al cremar un cacahuet ha permès estudiar el paral·lelisme entre l'experiment realitzat amb el procés de respiració cel·lular que té lloc a dins les cèl·lules, i d'aquesta manera, han pogut entendre a partir d'una simulació, com s'obté energia a partir dels aliments.

Han realitzat la pràctica per grups, seguint un guió no gaire convencional,  que planteja nombroses preguntes per tal que els alumnes tinguin una guia clara a l'hora de seguir la sessió i que els potenciï el pensament i reflexió individuals pas a pas. S'ha posat èmfasi, també, en treballar seguint la metodologia científica, primerament plantejant les hipòtesis sobre el que creien que passaria durant l'experiment i, posteriorment, creant un espai de reflexió i síntesi per a la consolidació de les conclusions.

Més informació

Institut Rovira-Forns + UAB