27/11/2013

A partir de la primera trobada amb les obres al Museu Nacional d'Art de Catalunya de tots els alumnes de l'escola Miquel Bleach, s’ha convidat a cada cicle a fer una exploració més aprofundida d’una de les obres de l’itinerari. Aquesta petita recerca, dirigida per cada tutor, té com a punt de partida els interessos i les preguntes dels alumnes. De forma paral·lela des de les àrees d’expressió s’ha proposat un apropament a cadascuna de les obres des del llenguatge musical, la dansa i el llenguatge plàstic. El resultat d’aquesta recerca serà el material de base per a la festa de Nadal que aquest any se celebrarà al museu.

Més informació

Escola Miquel Bleach + MNAC