11/11/2013

En el marc del projecte Tàndem escola Mn. Jacint Verdaguer - CMMB, aquest curs 2013-14, s'ha iniciat la formació Recursos, eines i estratègies per integrar elements musicals a totes les àrees de la mà d'Albert Casals Ibáñez,  professor del dept. de Didàctica de l’expressió musical, plàstica i corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els objectius d'aquesta formació són:

 • Practicar, descobrir i reflexionar al voltant dels recursos i estratègies per integrar activitats de caire musical en l’aprenentatge de les diverses àrees del currículum.
 • Incorporar algunes propostes musicals en els projectes dels diversos nivells educatius.

Les sessions de formació per a tot el claustre seran les següents:

 • De la música a tot arreu...
 • Tot és música!
 • Música i llengua (I)
 • Música i llengua (II)
 • Música i matemàtiques (I)
 • Música i matemàtiques (II)
 • Música i el coneixement del medi natural, social i cultural
 • Música, arts i educació física
 • Criteris didàctics i de programació
 • Aplicació d’activitats musicals al projecte (I)
 • Aplicació d’activitats musicals al projecte (II)
 • Aplicació d’activitats musicals al projecte (III)
 • Aplicació d’activitats musicals al projecte (IV)
 • ... i tot ens porta a la música!

Més informació

Tàndem Escola Mossèn Jacint Verdaguer + Conservatori Municipal de Música de Barcelona