22/02/2013

Entre les activitats que es duen a terme en el marc d'aquest Tàndem, s’han realitzat uns tallers adreçats als infants, pares i mares a “El Bressol del Poblenou” a càrrec de l’Albada Blay. L’Albada, violinista i estudiant de grau superior de pedagogia musical a l'Esmuc, està actualment realitzant el seu pràcticum a l’escola Poblenou i és l’encarregada, en el marc del projecte Tàndem, de fer la formació específica als mestres de l’etapa d’Infantil de l'escola.

Més informació

Tàndem Escola Poblenou de Barcelona + Esmuc