El projecte es fonamenta en un procés col·laboratiu en què totes dues institucions uneixen esforços per situar la música com a element distintiu del projecte educatiu de centre.

D’una banda -des de vessants diverses- es buscaran vincles entre les diferents matèries amb la música, per tal que aquesta relació enriqueixi els programes d’aprenentatge i les activitats d’aula.

De l'altra, en la mesura en la que la música augmenti la seva càrrega lectiva i el seu pes en el projecte educatiu, podrà repercutir positivament en l’aspecte relacional i d’autopercepció de l’alumnat del centre –també del professorat-, així com singularitzar i dinamitzar l’escola en el seu propi entorn.

Escola Catalunya

Escola Catalunya de Sant Adrià del Besós és una escola d'Educació pública  d'Infantil i Primària. L’escola té un total de 336 alumnes i 31 professors. Per a més informació clica aquí

ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), de prestigi internacional, és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que atorga a Catalunya el Títol superior de música, en el marc de l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l’Educació Superior. Per a més informació: ESMUC