El projecte es fonamenta en un procés col·laboratiu en què totes dues institucions
uneixen esforços per situar la música com a element distintiu del projecte educatiu i com a eix
transversal del currículum dins del projecte curricular del centre.

D’una banda -des de vessants diverses- es buscaran vincles entre les diferents matèries i continguts curriculars amb la
música, per tal que aquesta relació enriqueixi els programes d’aprenentatge i les activitats
d’aula.

Per altra banda, en la mesura en la que la música augmenti la seva càrrega lectiva i el
seu pes en el projecte educatiu, podrà repercutir positivament en l’aspecte relacional i
d’autopercepció de l’alumnat del centre –també del professorat-, així com singularitzar i
dinamitzar l’escola en el seu propi entorn.

Escola Catalunya

Escola Catalunya de Sant Adrià del Besós és una escola d'Educació pública  d'Infantil i Primària. L’escola té un total de 336 alumnes i 31 professors. Per a més informació clica aquí

ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), de prestigi internacional, és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya el Grau en Música.

L‘ESMUC té la voluntat de reflectir la diversitat del panorama musical actual i té un elevat coneixement de múltiples estratègies d’innovació educativa.

Per a més informació: ESMUC