En el projecte Tàndem Escola El Turó + Museu Picasso, l'art i el patrimoni artístic singularitzen el centre educatiu en el marc d'un procés d'innovació.

La proposta és treballar des de la transversalitat i amb metodologies inclusives que generin contextos educatius on les competències siguin adreçades des del treball per projectes a partir del patrimoni cultural més proper a l’alumnat, amb un especial èmfasi en les arts visuals en general, l’obra de Pablo Picasso, i la col·lecció del Museu Picasso en particular.

Escola El Turó

L’Escola El Turó, situada al barri de Nou Barris de Barcelona, és una escola pública d’Educació Infantil i Primària d'una línia, que té un total de 225 alumnes i 19professors. Per a més informació clica aquí

Museu Picasso

El Museu Picasso és el centre de referència per a l’estudi dels anys de formació de Pablo Picasso. La col·lecció del museu, formada per més de 4.200 obres, és molt completa fins a l'època blava, amb importants donacions de l’artista i altres d’obres de diversos períodes de la seva trajectòria artística. El projecte educatiu del museu, que vol fomentar el coneixement del treball de l’artista, es basa en la importància d’observar i de dialogar enfront de l’obra d’art. Per a més informació clica aquí