El tàndem es fonamenta en la unió d'esforços per part de l'escola i la institució per situar el cant coral i el treball de la veu com a element distintiu i transversal del projecte educatiu de centre.

D’una banda, des de vessants diverses, es buscaran vincles entre les diferents matèries i continguts amb la música, perquè aquesta relació enriqueixi els programes d’aprenentatge i les activitats d’aula.

Per altra banda, en la mesura en la que la música augmenti la seva càrrega lectiva i el seu pes en el projecte educatiu, podrà repercutir positivament en l’aspecte relacional i d’autopercepció de l’alumnat del centre –també del professorat-, així com singularitzar i dinamitzar l’escola en el seu propi entorn.

Escola Pere Vila

L'Escola Pere Vila és un centre d'educació infantil i primària, amb un total de 391 alumnes i un claustre de 35 professors. Per a més informació, clica aquí.

Fundació Orfeó Català-Palau de la Música

La missió de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana és promoure la música, amb una especial atenció al cant coral, el coneixement i la difusió del patrimoni cultural, i col·laborar en la consolidació de la cohesió social. Una entitat oberta, dinàmica i plural, que per mitjà de la seva activitat, concerts, i cors promou la pràctica i la formació musical, el coneixement del patrimoni i la difusió de la cultura entre un públic divers, reflex de la societat catalana. L'excel·lència, la participació, el compromís social i la catalanitat són els valors que impulsen el posicionament estratègic de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, els mateixos que el 1905 van moure l'Orfeó Català a construir el Palau de la Música i a consolidar el panorama coral del segle XX.

Per a més informació: Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana