En el projecte Tàndem Escola Rambleta del Clot + British Council, l'anglès i les metodologies educatives del Regne Unit s’insereix com a eix transversal dins el currículum de l’educació infantil i primària.

És un projecte d’innovació, dissenyat pensant en la seva sostenibilitat a llarg termini, millorant la formació i els resultats acadèmics dels alumnes. Com a punts claus per aconseguir-ho es destaca: 

  • La formació del professorat
  • Incidir en la comunitat d’aprenentatge
  • El treball en un nou disseny curricular i organitzatiu del centre educatiu.

Rambleta del Clot

L’Escola Rambleta del Clot, situada al barri de El Clot de Barcelona, és una escola pública d’Educació Infantil i Primària de dues línies, que té un total de 425 alumnes i 30 professors. Per a més informació clica aquí

British Council

El British Council és l'organització internacional del Regne Unit dedicada a les relacions culturals i a les oportunitats educatives. Crea oportunitats internacionals per a les persones del Regne Unit i altres països, i estableix ponts de confiança entre elles per tot el món.  

Treballa a més de 100 països, amb milers de professionals i milions de joves cada any ensenyant anglès, compartint les arts i oferint programes de caràcter educatiu i social.

Notícies relacionades

05/05/2017
El Tàndem Escola Rambleta del Clot + British Council estrena logo amb un missatge ben clar: ens movem junts - move in tandem . Així, la nova imatge és fruït de la implicació d’un pare de l’escola, que s’ha volgut involucrar en el projecte, tot dissenyant el logo i altres elements ... Seguir llegint
25/04/2017
L'espai Blog de mestres, de Catalunya Ràdio, va anar a La Rambleta a parlar sobre el projecte CLIL, que estem implementant juntament amb el British Council des d’Escoles Tàndem. La metodologia CLIL es basa en l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, tal i com ens ... Seguir llegint