Les tres escoles s’especialitzaran en les arts escèniques de la mà de la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta. Alguns dels artistes que participen al festival treballaran conjuntament amb el professorat del centre durant l'horari lectiu, oferint formació específica en diferents àmbits de la creació teatral i acompanyant-los en els processos creatius. Es dissenyarà un programa de formació i acompanyament pedagògic que permeti al conjunt del professorat implementar metodologies d'innovació docent amb un èmfasi especial sobre les arts escèniques.

Al llarg de tot el curs es desenvoluparan estratègies per transformar l’organització del centre, els valors compartits amb la comunitat, i canviar les metodologies docents i els espais d’aprenentatge. Aquest procés de transformació es farà a partir de l’anàlisi de necessitats, la identificació d’oportunitats i l’aplicació de canvis metodològics i curriculars sostenibles a llarg termini, de manera coordinada amb els equips docents dels centres educatius.

Escola Font de la Pólvora

L’Escola Font de la Pólvora, situada al barri Font de la Pólvora de Girona, és una escola pública d’Educació Infantil i Primària d'una línia, que té un total de 86 alumnes i 12 professors. Per a més informació clica aquí

Escola Sagrada Família

L’Escola Sagrada Família, situada al barri de Vila-Roja de Girona, és una escola concertada d’Educació Infantil i Primària d'una línia, que té un total de 168 alumnes i 16 professors. Per a més informació clica aquí

Escola Vila-Roja

L’Escola Vila-Roja, situada al barri Vila Roja de Girona, és una escola pública d’Educació Infantil i Primària d'una línia, que té un total de 85 alumnes i 16 professors. Per a més informació clica aquí

Festival Temporada Alta

El Festival Temporada Alta és un festival d’arts escèniques que se celebra principalment a les ciutats de Girona i Salt entre els mesos d’octubre i desembre, una finestra oberta al món i un punt de trobada entre l’escena catalana i la internacional, un espai d’exhibició de propostes escèniques i una plataforma de suport a la creació i la producció d’espectacles, un impulsor de les xarxes d’intercanvi professionals. Té com a objectiu vetllar per la cultura com un element relacional, democratitzador i integrador. Per a més informació clica aquí.

Fundació Ciutat Invisible

La Fundació La Ciutat Invisible té com a objectiu establir el punt de contacte entre el sector privat i l’accés públic a la cultura participant de manera activa en el disseny d’una societat que fomenti la cultura des de la base i la formació. Per a més informació clica aquí.