En el Tàndem Institut Josefina Castellví + British Council, l'anglès i les metodologies educatives del Regne Unit s’insereixen com a eix transversal dins el currículum de l’Institut.

És un projecte d’innovació, dissenyat pensant en la seva sostenibilitat a llarg termini, millorant la formació i els resultats acadèmics dels alumnes. Com a punts claus per aconseguir-ho es destaca: La formació del professorat, incidir en la comunitat d’aprenentatge i el treball en un nou disseny curricular i organitzatiu del centre educat

Institut Josefina Castellví

L’Institut Josefina Castellví, situat a Viladecans, és un institut públic d’ESO i Batxillerat, amb 450 alumnes i 45 professors. Per a més informació clica aquí

British Council

El British Council és l'organització internacional del Regne Unit dedicada a les relacions culturals i a les oportunitats educatives. Crea oportunitats internacionals per a les persones del Regne Unit i altres països, i estableix ponts de confiança entre elles per tot el món.  

Treballa a més de 100 països, amb milers de professionals i milions de joves cada any ensenyant anglès, compartint les arts i oferint programes de caràcter educatiu i social.