En el projecte Tàndem Institut Rovira-Forns + Universitat Autònoma de Barcelona - amb l'Observatori de Difusió de la Ciència-, les matemàtiques i les ciències experimentals s’insereix com a eix transversal dins el currículum de l’educació secundària i el batxillerat. 

La finalitat general del projecte és millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, contribuint al desenvolupament professional del professorat, a la participació dels pares i tutors, i a la implicació de l’entorn social. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant tres grans línies d’actuació que es relacionen amb les competències bàsiques:

  • Aprendre les ciències, les matemàtiques i la tecnologia a partir de mètodes d’indagació (basats en experiments i en anàlisis de la realitat), i a partir de temes, preguntes i problemes socialment rellevants.
  • Entendre el paper de les matemàtiques en la resolució de problemes de la ciència i la tecnologia a partir de la modelització de problemes reals. Aquest fet ha d’evidenciar la necessitat d’utilitzar no només mètodes qualitatius sinó també quantitatius per a la comprensió del món i la resolució de problemes de la realitat.
  • Avançar cap a la comprensió del món a partir de l’observació, l’anàlisi i la innovació sobre la realitat i sobre els textos científics escrits, imatges i documents audiovisuals, presents a la literatura sobre paper, a la xarxa i als mitjans de comunicació (aprendre a llegir-los, interpretar-los, crear-los i utilitzar-los) per aprendre ciències.

Descàrregues

Institut Rovira-Forns

L’Institut Rovira-Forns, situat a Santa Perpètua de Mogoda, és un institut públic d’ESO i Batxillerat, amb 420 alumnes i 40 professors. Per a més informació clica aquí

Universitat Autònoma de Barcelona

El projecte es realitza amb el suport, principalment, de tres estaments de la UAB: el Dept. de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, que és l'estructura bàsica encarregada de promoure, organitzar i desenvolupar la docència, la recerca i la transferència de coneixements del personal acadèmic i del personal que en forma part; l’Observatori de la Difusió de la Ciència, que té com a objectius difondre els coneixements científics, facilitar el diàleg entre els que es dediquen a la recerca i el públic en general i augmentar les vocacions i la qualitat dels estudis científics entre els joves; i, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) que té com a objectius principals la recerca en les àrees relacionades amb el medi ambient, i la formació, a través de Màster i el programa de doctorat en Ciències Ambientals. Per a més informació clica aquí.

Galeria

Notícies relacionades

tàndem institut Rovira-Forns + UAB
09/06/2017
Us convidem a llegir l'article sobre la participació de l'institut Rovira-Forns a la Festa de la Ciència publicat a l'informatiu , on alumnes de l' ... Seguir llegint
Tàndem I. Rovira-Forns + UAB - Aigua virtual
22/05/2016
L’ambientòleg de la UAB Sergi Cantos (coordinador de projectes de l'Observatori de la Difusió de la Ciència i estret col·laborador del Tàndem) ha fet una xerrada als alumnes de l'institut. Ha parlat sobre aspectes generals de l’efecte hivernacle, quins són els orígens del canvi climàtic i ... Seguir llegint

Pàgines

Vídeos

03/01/2016

Exposició “Fem ciència i aprenem” del Tàndem Institut Rovira-Forns i Universitat Autònoma de Barcelona