En el projecte Tàndem Institut Rovira-Forns + Universitat Autònoma de Barcelona - amb l'Observatori de Difusió de la Ciència-, les matemàtiques i les ciències experimentals s’insereix com a eix transversal dins el currículum de l’educació secundària i el batxillerat. 

La finalitat general del projecte és millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, contribuint al desenvolupament professional del professorat, a la participació dels pares i tutors, i a la implicació de l’entorn social. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant tres grans línies d’actuació que es relacionen amb les competències bàsiques:

  • Aprendre les ciències, les matemàtiques i la tecnologia a partir de mètodes d’indagació (basats en experiments i en anàlisis de la realitat), i a partir de temes, preguntes i problemes socialment rellevants.
  • Entendre el paper de les matemàtiques en la resolució de problemes de la ciència i la tecnologia a partir de la modelització de problemes reals. Aquest fet ha d’evidenciar la necessitat d’utilitzar no només mètodes qualitatius sinó també quantitatius per a la comprensió del món i la resolució de problemes de la realitat.
  • Avançar cap a la comprensió del món a partir de l’observació, l’anàlisi i la innovació sobre la realitat i sobre els textos científics escrits, imatges i documents audiovisuals, presents a la literatura sobre paper, a la xarxa i als mitjans de comunicació (aprendre a llegir-los, interpretar-los, crear-los i utilitzar-los) per aprendre ciències.

Descàrregues

Institut Rovira-Forns

L’Institut Rovira-Forns, situat a Santa Perpètua de Mogoda, és un institut públic d’ESO i Batxillerat, amb 420 alumnes i 40 professors. Per a més informació clica aquí

Universitat Autònoma de Barcelona

El projecte es realitza amb el suport, principalment, de tres estaments de la UAB: el Dept. de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, que és l'estructura bàsica encarregada de promoure, organitzar i desenvolupar la docència, la recerca i la transferència de coneixements del personal acadèmic i del personal que en forma part; l’Observatori de la Difusió de la Ciència, que té com a objectius difondre els coneixements científics, facilitar el diàleg entre els que es dediquen a la recerca i el públic en general i augmentar les vocacions i la qualitat dels estudis científics entre els joves; i, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) que té com a objectius principals la recerca en les àrees relacionades amb el medi ambient, i la formació, a través de Màster i el programa de doctorat en Ciències Ambientals. Per a més informació clica aquí.

Galeria

Notícies relacionades

09/06/2014
Dins de la unitat didàctica d'electricitat i sistema nerviós del Tàndem institut Rovira-Forns i la UAB; l'alumnat de tercer d'ESO ha construït unes maquetes amb materials reciclats on es mostren diversos aspectes del sistema nerviós i en les quals s’ha utilitzat l’electricitat com ... Seguir llegint
30/04/2014
Per treballar l’activitat Tàndem “Electrons en moviment: dins i fora del cos?”, els alumnes de tercer d’ESO de l’institut Rovira-Forns han visitat el Cosmocaixa, en concret l’exposició temporal “Drogues” i la permanent “La matèria”. Els nois i noies han pogut gaudir de les dues exposicions aprenent ... Seguir llegint

Pàgines

Vídeos

03/01/2016

Exposició “Fem ciència i aprenem” del Tàndem Institut Rovira-Forns i Universitat Autònoma de Barcelona