El projecte Tàndem Institut Salvador Sunyer i Aimeric + Festival Temporada Alta + Fundació Ciutat Invisible es vertebrarà entorn a les arts escèniques. A partir d'un anàlisi conjunta de les necessitats específiques del centre educatiu, s'adreçaran les competències des de metodologies de treball per projectes, posant l'accent sobre la creació escènica. Es proposa un aprenentatge transversal a tot el centre, que impliqui el conjunt del professorat i permeti teixir aliances amb altres projectes artístics i educatius del territori.

Institut Salvador Sunyer i Aimeric

L’Institut Salvador Sunyer i Aimeric, situat a Salt, és un institut públic d’ESO i Cicles Formatius, amb 227 alumnes i 30 professors. Per a més informació clica aquí

Festival Temporada Alta

El Festival Temporada Alta és un festival d’arts escèniques que se celebra principalment a les ciutats de Girona i Salt entre els mesos d’octubre i desembre, una finestra oberta al món i un punt de trobada entre l’escena catalana i la internacional, un espai d’exhibició de propostes escèniques i una plataforma de suport a la creació i la producció d’espectacles, un impulsor de les xarxes d’intercanvi professionals. Té com a objectiu vetllar per la cultura com un element relacional, democratitzador i integrador. Per a més informació clica aquí.

Fundació Ciutat Invisible

La Fundació La Ciutat Invisible té com a objectiu establir el punt de contacte entre el sector privat i l’accés públic a la cultura participant de manera activa en el disseny d’una societat que fomenti la cultura des de la base i la formació. Per a més informació clica aquí.