En el projecte Tàndem Institut Apel·les Mestres + IrsiCaixa + Parc Científic de Barcelona, la ciència s’insereix com a eix transversal dins el currículum del centre educatiu, amb l'objectiu principal de millorar els resultats acadèmics dels alumnes.

Es tracta d'apropar l'institut a la recerca actual, fomentant vocacions científiques, estimulant el debat social i la participació i incrementant la cultura científica dels joves, ajudant-los a ser ciutadans crítics en una societat cada cop més basada en el coneixement. I tot això s'aconsegueix a través de: 

  • El treball per mòduls temàtics basats en la indagació i vinculats a ciències emergents. En què els alumnes treballen amb guies didàctiques vinculades a la recerca actual que cobreixen continguts curriculars i contemplen els següents criteris per fomentar la indagació: partir d’una situació problema o d’una pregunta; promoure el mètode científic; promoure que l’alumne sigui el centre d’aprenentatge; i, en algunes ocasions, es fomenta que l’alumne pugui decidir l’estratègia a seguir. Les guies sempre contemplen accions perquè els coneixements adquirits transcendeixin des de l’aula cap a alguna altra comunitat (com poden ser altres alumnes del mateix institut, o bé altres agents socials externs a l'institut com ara periodistes, científics, polítics, etc.).
  • La transversalitat: El treball es du a terme des de les assignatures de ciències, i alhora, des d’altres assignatures com: llengües estrangeres ; llengües catalana i castellana i “Literatura Fantàstica”, plàstica o educació ètica i cívica. A més a més, la transversalitat també es promou mitjançant l’organització d’activitats com ara festes, jornades de portes obertes i sortides.
  • La formació per al professorat en Ensenyament Basat en la Indagació, de manera que a més de fomentar la cultura científica a nivell transversal, el projecte també contribueix a la innovació en didàctica.

Descàrregues

Institut Apel·les Mestres

L’Institut Apel·les Mestres, de l’Hospitalet de Llobregat, és un institut d’educació secundària i Batxillerat, que té un total de 410 alumnes, repartits en tres línies d'ESO i dues de Batxillerat, i 43 professors. Per a més informació clica aquí

IrsiCaixa

L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa és un institut de referència internacional que té com a objectiu contribuir a millorar els coneixements, la prevenció i els tractaments de la infecció pel VIH i la sida amb la finalitat última d’eradicar l’epidèmia. La seva Unitat de Difusió de la Recerca Biomèdica (UDR Bio) implementa innovadors programes educatius a l’entorn de diferent àrees de la recerca biomèdica. La finalitat és reduir el distanciament entre la recerca i l’educació, i alhora facilitar l'educació de les ciències basada en la indagació. Per a més informació clica aquí.

Parc Científic de Barcelona

El Parc Científic de Barcelona, pertany al grup de la Universitat de Barcelona. És un centre de recerca capdavanter en biotecnologia que té com a missió oferir un entorn adequat per al desenvolupament de la recerca d’excel·lència, tant d’empresa privada com pública, que faciliti la generació de sinèrgies, la transferència de coneixement i tecnologia i la innovació. Alhora, vol fomentar i difondre la cultura científica a la societat. Per a més informació clica aquí

Galeria

Notícies relacionades

Vídeos

22/06/2015

Presentació del Tàndem Institut Apel·les Mestres, IrsiCaixa i Parc Científic de Barcelona